Autoryzowany serwis Carrier Transicold

Mapowanie temperatur

31.01.2018

Pragniemy poinformować, iż do wachlarza świadczonych usług serwisowych wprowadziliśmy usługę mapowania temperatur.

Usługa mapowania temperatur w pojazdach dokonywana jest w warunkach statycznych oraz rzeczywistego transportu produktów. Mapowanie pozwala na poznanie realnego rozkładu temperatur w procesie transportu.

Każde badanie przeprowadzone jest po ustaleniu dokładnych wymagań i oczekiwań klienta. Warunkują one czas trwania badania oraz ilość badanych punktów. Na podstawie badania określony zostaje rozkład temperatur wewnątrz środka transportu wraz z identyfikacją miejsc o minimalnej i maksymalnej temperaturze. Mapowanie kończy raport z opisem rozkładu temperatur, co pozwala na usunięcie ewentualnych odchyleń w zimnym łańcuchu logistycznym dostaw oraz wydaniem dokumentu końcowego w formie świadectwa. Mapujemy wszelkie kubatury: od małej zabudowy po naczepy.

Usługa mapowania temperatur jest obligatoryjna dla zakładów, które są w trakcie wdrażania systemu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Ceny świadczonej usługi – na zapytanie.

Autoryzowana stacja serwisowa Carrier Transicold

© 2013-2022 Servo Cool. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Artscape

SERVO COOL Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 17
43-200 Pszczyna
tel./fax: 32-4470773 lub 32-4470772
tel.: 504 989 740
e-mail: biuro@servocool.pl