Autoryzowany serwis Carrier Transicold

Badanie szczelności agregatów

Najskuteczniejszą formą zapewnienia właściwej temperatury przewozu towaru, jest zastosowanie izotermicznych środków transportu, wyposażonych w niezależny agregat chłodniczy. Powszechnie stosowane agregaty chłodnicze odprowadzają ciepło z przestrzenie załadunkowej na zewnątrz. Najczęściej są to instalacje wyposażone w czynniki chłodnicze R134a i R404a i jako takie podlegają rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr/1516/2007.

W Polsce dla urządzeń chłodniczych o masie czynnika chłodniczego powyżej 3kg obowiązuje między innymi Ustawa z dnia 20-04-2004 o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U.2004.121.1263). Zobowiązuje ona właścicieli urządzeń chłodniczych do posiadania aktualnej karty obsługi urządzenia, oraz aktualnych badań szczelności.

W nowoczesnym transporcie jakość i ekologia są niezmiernie istotne dlatego Autoryzowana Stacja Serwisowa CT Servo Cool Sp. z o.o., przeprowadzą badania szczelności agregatów chłodniczych, oraz pomogą skompletować Państwu niezbędne dokumenty.