Autoryzowany serwis Carrier Transicold

Badanie termorejestratorów

TermorejestratorObowiązek posiadania rejestratorów w pojazdach używanych do transportu żywności i towarów łatwo psujących się nakłada w Polsce na przewoźnika przede wszystkim rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19-12-2002 roku (Dz. U. z 2003r. Nr 21 10.02.2003r pozycja 179). Również „Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (Konwencja ATP Accord Transports Perishable)” określa, iż środek transportu musi być wyposażony w odpowiedni termorejestrator. W Unii Europejskiej reguluje tą sprawę m.in.:

  • Dyrektywa 92/1/EWG dotycząca obowiązku rejestracji temperatury w czasie transportu w przestrzeniach większych niż 2 m3
  • Dyrektywa 92/1/EEC w sprawie monitorowania temperatury w środkach transportu, magazynowania i przechowywania głęboko mrożonych środków żywnościowych przeznaczonych dla ludzi,
  • Dyrektywa HACCP („hazard analysis and critical control points”) – obowiązkowa w Polsce od 2004 roku dla każdego podmiotu zajmującego się produkcją, przetwórstwem oraz obrotem żywnością.

TermorejestratorPowyższe akty prawne poza posiadaniem przez przewoźnika sprawnego urządzenia rejestrującego nakładają też obowiązek systematycznego sprawdzenia dokładności wskazań sensorów termorejestratora. Badania wykonuje się między innymi poprzez pomiar i analizę błędów w wskazaniach rejestrowanej temperatury. Dobrą praktyką jest dołączenie certyfikatu potwierdzającego wykonanie badań do kompletu dokumentów pojazdu oraz oznakowanie rejestratora odpowiednią naklejką.

Firma CT Servo Cool Sp. z o.o. oferuje Państwu pełen pakiet usług niezbędnych w prowadzeniu nowoczesnego transportu. W celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego aktualne badania termorejestratorów polecamy kontakt z pracownikiem firmy Servo Cool.